Chairmans Post Image

New Year's Message


Posted 2021-12-29 16:55:13

Sa ating mga Kababayan at Kaibigan,

Isang malaking challenge pa rin ang ating kinakaharap pero sa kabila nito ako ay nananalig na ito ay ating malalampasan. 

Maaring malayo tayo sa ating mga minamahal ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon pero ang sakripisyong ito ay kapalit ng isang magandang kinabukasan. 

Kaya’t sa ngalan ni Presidente Rodrigo Duterte at ng buong MECO, ako ay bumabati ng isang Maligaya at Mapayapang Bagong Taon!