Public Advisory on the resumption of regular work schedules


Posted 2020-08-25 08:27:25

PUBLIC ADVISORY


Effective September 1, the Manila Economic and Cultural Office will revert to its five-day work week along with its first and third Sunday operations. You may refer to the calendars posted on our website and official Facebook page.

 

Appointment slots for Mondays and Fridays from hereon have been opened for passport renewal applicants.

 

All are reminded to dress accordingly when transacting with the office to avoid delay and any other inconvenience. Persons in short pants, sandos, and slippers will not be allowed entry in MECO’s premises.

 

We would like to take this opportunity to thank the Filipino community in Taiwan for bearing with the changes undertaken by MECO as a result of the extraordinary circumstances brought about by the COVID 19 pandemic.

 

Rest assured that we are continuously evaluating our operational capabilities in order to improve our services.

 


 

PAUNAWA


Simula Setyembre 1, lahat ng tanggapan ng Manila Economic and Cultural Office ay muling magbubukas ng Lunes hanggang Biyernes. Kasama na rito ang una at pangatlong Linggo ng buwan. Maaari niyong suriin ang mga kalendaryo sa aming website o sa aming opisyal na Facebook page.

 

Maaari na ulit kayong mag-set ng appointment para sa pagpapa-renew ng passport ng Lunes at Biyernes.

 

Pinaalalahanan ang lahat na magbihis nang wastong kasuotan. Ang mga naka-shorts, sando, at tsinelas ay hindi papayagang makapasok sa tanggapan ng MECO.

 

Nais naming magpasalamat sa ang aming mga kababayan sa Taiwan sa pagtataguyod sa mga pagbabagong ipinapatupad ng MECO bilang resulta ng pandemiang COVID 19.

 

Tiyaking patuloy naming sinusuri ang aming mga kakayahan sa pagpapatakbo ng opisina upang mapabuti ang aming mga serbisyo.

 


 

PUBLIC ADVISORY

 

自9月1日起,馬尼拉經濟文化辦事處將恢復辦公時間為,每週一至五,以及每個月第一個和第三個星期日開放菲律賓公民辦件。 您可以參考我們網站和Facebook官方頁面上發布的行事曆 

 

從今日起,開放九月起的週一和週五時段給需要申辦/換發護照的申請人。 

 

民眾在到訪辦事處時,應注意服裝儀容,以免造成延誤和其他不便之處。 穿著短褲,涼鞋和拖鞋的民眾不能進入MECO辦公區域內。 

 

我們想藉此機會感謝在台灣的菲律賓僑界能體諒由COVID 19疫情所造成的特殊情況,並且配合實施相關措施。 

 

 

請放心,我們將不斷評估我們的運營能力,以改善我們的服務。