Manila Economic and Cultural Office

Manila Economic and Cultural Office Philippine Representative Office in Taiwan

Follow Us:
Manila Economic and Cultural Office

Manila Economic and Cultural Office Philippine Representative Office in Taiwan

ADVISORY: MECO Service Schedule Adjustment For The June 2024 Celebrations

Posted: 6/3/2024 12:26 PM

In line with the celebration of the Philippine Independence Day, the Manila Economic and Cultural Office Taichung and Kaohsiung extension offices will be closed on Friday, 14 June 2024. Regular operations will resume immediately on Monday, 17 June 2024.

The MECO Taipei office will remain open and fully operational during said date.

Furthermore, on 16 June 2024 the usual Sunday operations for all MECO offices will be rescheduled to give way to the Migrant Workers’ Celebration that will be held on that day.

Please see the schedule as follows:

Taipei Office: 23 June 2024, 9AM-1PM

Taichung Office: 09 June 2024, 9AM-4PM

Kaohsiung Office: 23 June 2024, 9AM-4PM

We thank you for your understanding and cooperation.

The officers and staff of MECO wish for all of us to have a fruitful and enjoyable month!

 


 

Alinsunod sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ang tanggapan ng Manila Economic and Cultural Office sa Taichung at Kaohsiung ay sarado sa ika-14 Hunyo 2024, Biyernes. Magpapatuloy kaagad ang regular na operasyon sa Lunes, ika-17 Hunyo 2024.

Ang tanggapan ng MECO Taipei ay mananatiling bukas sa nasabing petsa.

Karagdagan, sa ika-16 ng Hunyo 2024 ang kinagawiang operasyon ng MECO sa pangatlong Linggo ng buwan ay magkakaroon ng panibagong iskedyul sa buwan ng Hunyo upang bigyang-daan ang Migrant Workers’ Celebration na gaganapin sa araw na iyon.

Mangyaring tingnan ang mga iskedyul ng bawat opisina:

Taipei Office: 23 Hunyo 2024, 9AM-1PM

Taichung Office: 09 Hunyo 2024, 9AM-4PM

Tanggapan ng Kaohsiung: 23 Hunyo 2024, 9AM-4PM

Nagpapasalamat kami sa iyong pag-unawa at pakikipagtulungan.

Ang mga opisyal at kawani ng MECO ay nais bumati at hangarin na tayo’y magkaroon ng isang mabunga at maaliwalas na buwan!

 


 

為慶祝菲律賓獨立紀念日,馬尼拉經濟文化辦事處(台中及高雄)將於2024年6月14日(禮拜五) 暫停服務1天。於2024年6月17日 (禮拜一)立即恢復正常營業。 

MECO 台北將6月14日營業時間正常。 

此外,由於本處將2024 年 6 月 16 日舉辦了菲律賓在台工作者聯歡慶祝,台北、台中及高雄例行服務時間將更動如下 :

台北:2024 年 6 月 23 日 (9:00-13:00) 

台中:2024 年 6 月 9 日 (9:00 -16:00) 

高雄:2024年6月23日 (9:00 -16:00) 

對於給您帶來的不便,我們深表歉意,並感謝您的理解。 

MECO員工祝福大家有個充實愉快的月份!