Manila Economic and Cultural Office

Manila Economic and Cultural Office Philippine Representative Office in Taiwan

Follow Us:
Manila Economic and Cultural Office

Manila Economic and Cultural Office Philippine Representative Office in Taiwan

Advisory On The Opening Hours Of The MECO Kaohsiung Office for 24 November 2023

Posted: 11/20/2023 5:13 PM

Please be informed that the Kaohsiung Extension Office of the Manila Economic and Cultural Office and the Migrant Workers Office (Department of Migrant Workers/ Overseas Workers Welfare Administration) in Kaohsiung will be open from 8:00 AM to 12:00 noon only on 24 November 2023 and will be closed in the afternoon for staff development training as part of MECO’s continuous improvement of delivery of service.

 

We apologize for any inconvenience this may cause since the personnel will be unavailable in the afternoon for the usual office transactions, phone-in and e-mail queries.

 

In case of any emergency or urgent matters involving our Filipino nationals in Southern Taiwan, please call our Hotline Number 0988976596.

 

Thank you for your cooperation and understanding.


Mangyaring maabisuhan na ang Kaohsiung Extension Office ng Manila Economic and Cultural Office at ang Migrant Workers Office (Department of Migrant Workers/Overseas Workers Welfare Administration) sa Kaohsiung ay magbubukas mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali lamang sa 24 Nobyembre 2023 at isasara sa hapon para sa pagsasanay sa pagpapaunlad ng mga kawani bilang bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng MECO sa paghahatid ng serbisyo.

 

Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring idulot nito dahil ang mga tauhan ay hindi available sa hapon para sa karaniwang mga transaksyon sa opisina, phone-in at e-mail na mga query.

 

Para sa anumang emerhensiya o agarang bagay patungkol sa ating mga Pilipino sa Southern Taiwan, mangyaring tumawag sa aming Hotline Number 0988976596.

 

Maraming salamat po.


馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、海外移工辦公室 (移工中心及海外福利組) 將於2023年11月24日上午8:00至中午12:00,僅上午對外開放,下午對外業務暫停,將進行員工發展培訓。

 

當天下午工作人員將無法處理日常的辦公室事務、電話諮詢和電子郵件查詢。造成不便,我們深表歉意。

 

如有任何關於南台灣菲律賓籍人士的緊急事宜,請撥打我們的熱線電話0988976596。

 

謝謝。